ข่าวสารและโปรโมชั่น

เงินฝาก “Life Begins with GHB”

รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

  • ออมเงินสำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
  • ปัจจุบันสภา/สมาคม ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม>> https://www.ghbank.co.th/product-detail/life-begins-with-ghb-deposit