คำถามที่พบบ่อย
คะแนนสะสมมาจากไหน

1. ลูกค้าที่กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นผู้กู้หลัก มีสถานะบัญชีปกติ (จำนวนวันค้างชำระ (DPD) ไม่เกิน 30 วัน) ที่ชำระเงินงวด ดังนี้

    1.1 ชำระเงินงวดภายในเดือน ไม่ต่ำกว่าเงินค่างวดที่ธนาคารกำหนด ผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด หรือ GHB ALL (Mobile Application) หรือชำระเงินงวดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ในแต่ละงวด หากครบตามเงื่อนไขข้างต้น ได้รับคะแนน 10 คะแนน

หรือ

    1.2 ชำระเงินงวดภายในเดือน ไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากข้างต้น เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงินงวด Internet Banking หักบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินอื่นๆ ตู้ ATM เป็นต้น ในแต่ละงวด หากครบตามเงื่อนไข ได้รับคะแนน 5 คะแนน

2. ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 30 คะแนน (คะแนนนี้ได้เพียง 1 ครั้ง)

หมายเหตุ: ข้อกำหนดข้างต้นนี้ ใช้ถึงเดือนกันยายน 2562

เข้าใช้งานระบบได้อย่างไร

1) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบ

 • กรอก เลขที่บัญชี ที่ช่อง เลขที่บัญชี
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ช่อง บัตรประชาชน

2) สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าใช้งานระบบแล้ว

 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ช่อง บัตรประชาชน
แลกของรางวัลอย่างไร
 1. Log in เข้าใช้งานระบบ
 2. เข้าสู่หน้า “คะแนนสะสม” แสดงรายละเอียดของคะแนนสะสม
 3. เลือกรายการของรางวัล
 4. กด “แลกคะแนน”
 5. กรอกที่อยู่จัดส่งหรือเบอร์โทรศัพท์
 6. กด “ยืนยันการใช้คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์”
 7. แสดงหน้าทำรายการแลกของรางวัล
กรณีต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการแลกคะแนนสะสม

สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการแลกคะแนนสะสมได้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ทำการแลกของรางวัล หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการ สามารถทำได้โดยโทรไปยัง call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-645-9000

 1. แจ้งจุดประสงค์ที่ต้องการ
 2. แจ้งหมายเลขบัญชีเงินกู้ หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขรายการที่ต้องการยกเลิก เช่น  RW0000XXX
 3. รอผลดำเนินการ

***หมายเหตุ***  การยกเลิกรายการแลกของรางวัลให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด