คำถามที่พบบ่อย
เข้าใช้งานระบบได้อย่างไร

1) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบ

 • กรอก เลขที่บัญชี ที่ช่อง เลขที่บัญชี
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ช่อง บัตรประชาชน

2) สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าใช้งานระบบแล้ว

 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ช่อง บัตรประชาชน
แลกของรางวัลอย่างไร
 1. Log in เข้าใช้งานระบบ
 2. เข้าสู่หน้า “คะแนนสะสม” แสดงรายละเอียดของคะแนนสะสม
 3. เลือกรายการของรางวัล
 4. กด “แลกคะแนน”
 5. กรอกที่อยู่จัดส่งหรือเบอร์โทรศัพท์
 6. กด “ยืนยันการใช้คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์”
 7. แสดงหน้าทำรายการแลกของรางวัล
กรณีต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการแลกคะแนนสะสม

สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการแลกคะแนนสะสมได้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ทำการแลกของรางวัล หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการ สามารถทำได้โดยโทรไปยัง call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-645-9000

 1. แจ้งจุดประสงค์ที่ต้องการ
 2. แจ้งหมายเลขบัญชีเงินกู้ หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขรายการที่ต้องการยกเลิก เช่น  RW0000XXX
 3. รอผลดำเนินการ

***หมายเหตุ***  การยกเลิกรายการแลกของรางวัลให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด