ของแนะนำ
120 คะแนน
E-Voucher Arigato มูลค่า 50 บาท

E-Voucher Arigato มูลค่า 50 บาท สามารถใช้โค้ดได้ที่ร้าน Arigato ที่อยู่ใน Mister Donut เท่านั้น ยกเว้น สาขาสนามบิน, Tourist และบูทต่างๆ (จำกัดจำนวน 1,400 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ ทางเบอร์ Call Center เบอร์ 083-435-1114 หรือ Line OA: @fysupport (มี @) ให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น        

- สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 สิงหาคม 2567
- กรุณาแจ้งและกดใช้ บัตรกำนัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Code) ต่อหน้าพนักงาน
- บัตรกำนัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Code) นี้มีมูลค่า 50 บาท สามารถใช้แลกซื้อสินค้าที่ Arigato ที่อยู่ใน Mister Donut เท่านั้น ยกเว้น สาขาสนามบิน, Tourist และบูทต่างๆ
- บัตรกำนัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Code) สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
- บัตรกำนัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Code) นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น
- บัตรกำนัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Code) นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทาง บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- E-Voucher สามารถใช้ได้ 1 ใบ / 1 เซลล์สลิป