ของแนะนำ
350 คะแนน
E-Voucher Starbucks มูลค่า 200-

E-Voucher Starbucks มูลค่า 200 บาท สามารถใช้โค้ดได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 500 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA: @jertam (มี @) เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.  

1. สตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท จำกัดจำนวน 500 E-Voucher เท่านั้น

2. กรุณาแจ้งและกดใช้ E-Voucher ต่อหน้าพนักงาน

3. สามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยการแสกน QR Code จากหน้าจอโทรศัพท์เท่านั้น

4. กดใช้สิทธิ์ผ่านลิ้งค์ แอพพลิเคชั่น หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แคปหน้าจอ

5. E-Voucher ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่ร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น

6. E-Voucher สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้

7. E-Voucher ใช้ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย

8. E-Voucher ไม่สามารถเติมเงิน, ไม่สามารถโอนยอดเงินเข้าไปในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด และไม่สามารถทำการเพิ่ม E-Voucher ลงในแอพพลิเคชั่นของทางสตาร์บัคส์ได้

9. E-Voucher ไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดจากสตาร์บัคส์

10. ลูกค้าสามารถชำระด้วย E-Voucher ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

11. ทาง ธอส. ขอแจ้งให้ทราบว่าธนาคารได้ยึดนโยบาย Data Privacy ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของ E-Voucher จะไม่สามารถทราบหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน E-Voucher ได้

12. ใช้ได้ตั้งแต่ 01 เม.ย. – 31 ต.ค. 2565

13. ธอส.ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้

14. ไม่สามารถแลกโค้ดเป็นเงินสดได้

15. ไม่สามารถต่ออายุของโค้ดได้ทุกกรณี

16. โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆได้

17. ธอส.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนารคารถือเป็นที่สิ้นสุด

18. ธอส.จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ E-Voucher นี้

 

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA  : @jertam (มี @) หรือกด https://lin.ee/7hZ4p0K เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

500 คะแนน
E-Voucher Bar B Q Plaza มูลค่า 300-

E-Voucher Lazada มูลค่า 300 บาท สามารถใช้โค้ดได้ที่ร้าน Bar B Q Plaza (จำกัดจำนวน 300 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้  E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @) เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

เงื่อนไขการบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์(E Voucher) 
1. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามมาตรา 78/3 ให้แก่ผู้ซื้อบัตรกำนัลนี้ในลำดับแรกแล้ว จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเมื่อนำมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านได้อีก 
3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ใช้เฉพาะร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เท่านั้น ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza),ฌานา (Charna),จุ่มแซบฮัท (Joom Zap Hut), ) และฌานา(Charna) ทุกสาขา
4. มูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสมและยอดใช้จ่ายสะสมในสมาชิกได้ เมื่อท่านนำบัตรกำนัลนี้มาใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของทางร้าน 
5. โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ต่อพนักงาน ณ จุดชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ใช้ได้ภายในวันที่ระบุในบัตรเท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้ 
7.1 การไม่ได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) เนื่องจากควมผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า  
7.2 การไม่สามารถใช้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูล 
7.3 การใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) อย่างไม่ถูกต้อง 
8. การซื้อและการใช้ประโยชน์จากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ลูกค้าได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และตามที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการ สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯทุกประการ 
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) หากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสหมายเลขบัตร ที่ได้มีการใช้มาแล้ว
10. การใช้บัตรกำนัลนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น 
11. กรุณาใช้สิทธิภายในระบุวันหมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2565
Valid from Date / Month / Year – 30 / November / 2022

500 คะแนน
E-Voucher Line Man มูลค่า 300-

E-Voucher Line Man มูลค่า 300 บาท สามารถใช้โค้ดแลกได้ที่ Line Man Application (จำกัดจำนวน 250 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @)เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

1. Line Man มูลค่า 300 บาท จำกัดจำนวน 250 E-Voucher เท่านั้น

2. รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 300 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน Line Man เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 100 บาท

3. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ Line Man ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

4. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2565

5. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ "non partners" เท่านั้น

6. ธอส. ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้

7. ไม่สามารถแลกโค้ดเป็นเงินสดได้

8. ไม่สามารถต่ออายุของโค้ดได้ทุกกรณี

9. โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆได้

10. ธอส. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนารคารถือเป็นที่สิ้นสุด

11. ธอส. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ E-Voucher นี้

 

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA  : @jertam (มี @) หรือกด https://lin.ee/7hZ4p0K เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

500 คะแนน
E-Voucher Starbucks มูลค่า 300-

E-Voucher Starbucks มูลค่า 300 บาท สามารถใช้โค้ดได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 700 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA: @jertam (มี @) เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.  

1. สตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท จำกัดจำนวน 700 E-Voucher เท่านั้น

2. กรุณาแจ้งและกดใช้ E-Voucher ต่อหน้าพนักงาน

3. สามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยการแสกน QR Code จากหน้าจอโทรศัพท์เท่านั้น

4. กดใช้สิทธิ์ผ่านลิ้งค์ แอพพลิเคชั่น หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แคปหน้าจอ

5. E-Voucher ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่ร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น

6. E-Voucher สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้

7. E-Voucher ใช้ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย

8. E-Voucher ไม่สามารถเติมเงิน, ไม่สามารถโอนยอดเงินเข้าไปในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด และไม่สามารถทำการเพิ่ม E-Voucher ลงในแอพพลิเคชั่นของทางสตาร์บัคส์ได้

9. E-Voucher ไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดจากสตาร์บัคส์

10. ลูกค้าสามารถชำระด้วย E-Voucher ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

11. ทาง ธอส. ขอแจ้งให้ทราบว่าธนาคารได้ยึดนโยบาย Data Privacy ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของ E-Voucher จะไม่สามารถทราบหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน E-Voucher ได้

12. ใช้ได้ตั้งแต่ 01 มิ.ย. - 24 ธ.ค. 2565

13. ธอส.ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้

14. ไม่สามารถแลกโค้ดเป็นเงินสดได้

15. ไม่สามารถต่ออายุของโค้ดได้ทุกกรณี

16. โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆได้

17. ธอส.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนารคารถือเป็นที่สิ้นสุด

18. ธอส.จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ E-Voucher นี้

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA  : @jertam (มี @) หรือกด https://lin.ee/7hZ4p0K เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

200 คะแนน
E-Voucher Swensen มูลค่า 100-

E-Voucher Swensen มูลค่า 100 บาท สามารถใช้โค้ดได้ที่ Swensen ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 1,000 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @)เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

1. สเวนเซ่นส์ จำกัดจำนวน 1,000 E-Voucher เท่านั้น

2. กรุณาแจ้งและกดใช้ E-Voucher ต่อหน้าพนักงาน

3. E-Voucher นี้มีมูลค่า 100 บาท สามารถใช้แลกซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา

4. E-Voucher นี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 บาท ต้องชำระส่วนต่าง

5. E-Voucher สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

6. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 17 ธ.ค. 2565

7. ธอส.ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้

8. ไม่สามารถแลกโค้ดเป็นเงินสดได้

9. ไม่สามารถต่ออายุของโค้ดได้ทุกกรณี

10. โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆได้

11. ธอส.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนารคารถือเป็นที่สิ้นสุด

12. ธอส.จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ E-Voucher นี้

 

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA  : @jertam (มี @) หรือกด https://lin.ee/7hZ4p0K เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

350 คะแนน
E-Voucher OISHI มูลค่า 200-

E-Voucher OISHI มูลค่า 200 บาท (จำกัดจำนวน 100 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @)เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

1.รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

2.ร้านที่ร่วมรายการได้แก่ โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ, โออิชิ ราเมน, นิกุยะ, คาคาชิ ,โฮวยู , ซาคาเอะ และโออิชิ บิซโทโระ

3.คูปองสามารถใช้ได้ครั้งเดียว เท่านั้น

4.กรุณาแสดงส่วนลด E- Voucher ก่อนการชำระเงิน

5.E- Voucher ใช้แทนเงินสดมูลค่าตามที่กำหนดบนหน้าคูปองในกรณีมี E - Voucher หลายใบสามารถใช้รวมกันได้

6.E- Voucher ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเฉพาะค่าอาหาร, เครื่องดื่มและสินค้า Takeaway

7.E- Voucher ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าโฮมเดลิเวอรี่ได้

8.E- Voucher ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

9.สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลเงินสด หรือ E-Voucher ของโออิชิ กรุ๊ป ได้

10.สมาชิก BevFood App และ Oishi Pointo Card สามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดเพิ่มได้และยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดสามารถสะสมคะแนนได้

11.ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ส่วนลดกรณีรหัสไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ หรือถูกใช้แล้ว ทุกกรณี

 

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA  : @jertam (มี @) หรือกด https://lin.ee/7hZ4p0K เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

200 คะแนน
E-Voucher The Pizza Company มูลค่า 100-

E-Voucher The Pizza Company มูลค่า 100 บาท สามารถใช้โค้ดได้ที่ The Pizza Company ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 1,200 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @)เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

• บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่า 100 บาท
• สามารถใช้แลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่เดอะพิซซ่าคอมปะนีทุกสาขายกเว้นสาขาในสนามบิน
• สามารถใช้ได้กับช่องทาง นั่งทานที่ร้าน,ซื้อกลับบ้าน,โทรสั่ง 1112 ,เว็บ และแอพพลิเคชัน เดอะพิซซ่าคอมปะนี เท่านั้น
• สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนต่อใบเสร็จยกเว้น ช่องทางสั่งผ่าน เว็บ,แอพพลิเคชั่นสามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/ใบเสร็จ
• กรุณาแจ้งรายละเอียดบัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าพนักงาน
• บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 บาทลูกค้าต้องทำการชำระส่วนต่าง
• บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่รวมถึงค่าบริการจัดส่งที่ท่านต้องชำระเมื่อใช้บริการจัดส่งถึงบ้าน
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
• บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

500 คะแนน
E-Voucher มูลค่า 300 บาท จาก Magic Gift Card by Central Group

E-Voucher Central Group มูลค่า 300 บาท ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 200 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @)เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

1. สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้
• เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์                                            
• โรบินสัน 
• เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 
• ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่
• อีทไทยโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, Thai Favourites              
• มัทสึโมโตะ คิโยชิ
• เพาเวอร์บาย, โก พาวเวอร์                                            
• ซูเปอร์สปอร์ต
• บีทูเอส                                                                   
• ออฟฟิศเมท
• ไทวัสดุ, โก!ว้าว                                                         
• บ้านแอนด์บียอน
• ออโต้วัน                                                                 
• มาร์คแอนด์สเปนเซอร์
• มูจิ
2. สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามมูลค่าคงเหลือในบัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
4. บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
5. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

200 คะแนน
E-Voucher OISHI มูลค่า 100-

E-Voucher OISHI มูลค่า 100 บาท (จำกัดจำนวน 150 E-Voucher) และ E-Voucher จะใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA : @jertam (มี @)เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.

1.รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

2.ร้านที่ร่วมรายการได้แก่ โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ, โออิชิ ราเมน, นิกุยะ, คาคาชิ ,โฮวยู , ซาคาเอะ และโออิชิ บิซโทโระ

3.คูปองสามารถใช้ได้ครั้งเดียว เท่านั้น

4.กรุณาแสดงส่วนลด E- Voucher ก่อนการชำระเงิน

5.E- Voucher ใช้แทนเงินสดมูลค่าตามที่กำหนดบนหน้าคูปองในกรณีมี E - Voucher หลายใบสามารถใช้รวมกันได้

6.E- Voucher ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเฉพาะค่าอาหาร, เครื่องดื่มและสินค้า Takeaway

7.E- Voucher ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าโฮมเดลิเวอรี่ได้

8.E- Voucher ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

9.สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลเงินสด หรือ E-Voucher ของโออิชิ กรุ๊ป ได้

10.สมาชิก BevFood App และ Oishi Pointo Card สามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดเพิ่มได้และยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดสามารถสะสมคะแนนได้

11.ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ส่วนลดกรณีรหัสไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ หรือถูกใช้แล้ว ทุกกรณี

 

หมายเหตุ : E-Voucher ทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า หากมีข้อสงสัยเรื่องการแลกและการใช้ E-Voucher กรุณาติดต่อ Megazy Call center 096-352-8139, 096-365-7179 หรือทาง Line OA  : @jertam (มี @) หรือกด https://lin.ee/7hZ4p0K เพื่อแอดเฟรน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 18.30 น.